X

برای ایجاد امکان پذیرندگی مدارک زیر را تکمیل کرده و در فرم پایین پایین صفحه ارسال نمایید:

 

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی:(ویژه اشخاص حقوقی)

 

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت:(ویژه اشخاص حقیقی)


  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

دی ان ان